Kategoria: Urlop Macierzyński

Urlop macierzyński

Urlop Macierzyński

Urlop macierzyński to pierwszy z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jest to czas kiedy kobieta sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem oraz zbiera siły po porodzie. Urlop ten jest obowiązkowy. Rozpoczyna się automatycznie w dniu narodzin dziecka.

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca

Rezygnacja z Części Urlopu Macierzyńskiego

Urlop macierzyński jest automatycznie przyznawany dla matki dziecka. Jest on obowiązkowy. Pomimo tego kobieta ma prawo zrezygnować z ostatnich 6 tygodni i wrócić do pracy. Warunek jest jednak jeden. Niewykorzystaną przez matkę część urlopu musi wykorzystać ojciec dziecka przejmując opiekę nad dzieckiem.

Urlop macierzyński - terminy

Urlop Macierzyński – Kalkulacje Terminów w Szczegółach

W tym artykule dowiesz się jak prawidłowo ustalić termin rozpoczęcia oraz zakończenia urlopu macierzyńskiego. Podpowiadamy również kiedy najpóźniej matka dziecka musi złożyć wniosek o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego a kiedy ojciec musi wystąpić z wnioskiem o przejście tego urlopu.

Przerwanie urlopu macierzyńskiego w trakcie pobytu matki w szpitalu

Przerwanie Urlopu Macierzyńskiego w Trakcie Pobytu Matki w Szpitalu

Jeżeli kobieta która jest na urlopie macierzyńskim trafi do szpitala wówczas może przerwać urlop macierzyński. Przerwanie urlopu w takiej sytuacji jest możliwe jeżeli kobieta po porodzie wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz urlop ten może przejąć ojciec dziecka lub inny członek najbliższej rodziny.

Urlop macierzyński a urodzenie martwego dziecka

Urlop Macierzyński a Urodzenie Martwego Dziecka

W przypadku urodzenia martwego dziecka, lub zgonu dziecka mającego miejsce przed upływem 8 tygodni jego życia, kobiecie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie. W przypadku śmierci dziecka po upływie 8 tygodnia życia urlop macierzyński wynosi 7 dni licząc od dnia zgonu dziecka.