Urlop Macierzyński

Urlop macierzyński to pierwszy z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jest to czas kiedy kobieta sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem oraz zbiera siły po porodzie. Urlop ten jest obowiązkowy. Rozpoczyna się automatycznie w dniu narodzin dziecka.

Czym jest urlop macierzyński i komu przysługuje

Urlop macierzyński to pierwszy z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jest to czas kiedy kobieta sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem oraz zbiera siły po porodzie. Urlop ten jest obowiązkowy. Nie można z niego zrezygnować i wrócić do pracy. Pracodawca który dopuści w czasie urlopu macierzyńskiego kobietę do pracy narusza przepisy Kodeksu pracy za co może grozić grzywna (jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika).

Co do zasady urlop macierzyński rozpoczyna się automatycznie w dniu narodzin dziecka (dzień ten jest pierwszym dniem korzystania przez kobietę z urlopu macierzyńskiego). O urlop ten nie trzeba wnioskować. Do pracodawcy należy dostarczyć jedynie skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Ile trwa urlop macierzyński

Czas trwania urlopu zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i przedstawia się następująco (Art. 180 § 1 k.p.).

Liczba dzieci urodzonych w jednym porodzie Czas trwania urlopu macierzyńskiego
(w tygodniach)
1 20
2 31
3 33
4 35
5 i więcej 37

Należy przy tym pamiętać, że urlop macierzyński (jak również rodzicielski i ojcowski) udziela się w pełnych tygodniach. Tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Urlop macierzyński przed porodem

Kobieta ma prawo wykorzystać do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego jeszcze przed porodem (Art. 180 § 2 k.p.). Celem takiej możliwości jest ochrona zdrowia kobiety w ostatnim okresie ciąży. Jest to prawo kobiety co oznacza, że kobieta może z urlopu przed porodem skorzystać lub zachować cały jego wymiar po porodzie. Może również zdecydować o wykorzystaniu przed porodem mniej niż 6 tygodni.

Aby uzyskać urlop macierzyński przed porodem należy złożyć do pracodawcy odpowiedni wniosek w tej sprawie (wzór 1). Pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku kobiety i nie może go odrzucić.

Maksymalny 6 tygodniowy wymiar urlopu przed porodem określa się w stosunku do przewidywanej daty porodu wskazanej przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim. Przekroczenie tego terminu z powodu opóźnienia w porodzie nie stanowi naruszenia przepisów Kodeksu pracy.

Wzór wniosku

Wzór 1

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu.

Zobacz jak wypełnić

Pobierz wzory czyste
  

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 180

§1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
5) 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

§2. Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.
§3. Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa w § 1.

Może Ci się również spodoba