Polityka Prywatności oraz Plików Cookies

Administratorem serwisu proRodzinny dostępnego pod adresem internetowym www.prorodzinny.pl (Serwis) oraz Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Krzysztof Mejszutowicz. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, proszę o kontakt na adres kontakt@prorodzinny.pl

1. Polityka plików cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

1.1. Czy są pliki cookies

Prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez strony internetowe na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie, etc…). Pliki cookies zostały zaprojektowane tak aby umożliwić przywołanie informacji o tym, co użytkownik robił na danych stronach internetowych w przeszłości. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak np. kliknięcie określonych linków czy logowanie się do profilu użytkownika. Dzięki plikom cookies strony internetowe mogą np. rozpoznać, że użytkownik odwiedził je już wcześniej i w ten sposób dopasować prezentowaną na stronie treść do jego preferencji. Mogą one być również wykorzystane do analizowania w jaki sposób użytkownicy korzystają z danej strony internetowej np. które strony odwiedzają najczęściej. Takie informacje pozwalają właścicielom stron internetowych skutecznie rozbudowywać serwis. Możliwości wykorzystania plików cookies przez różne strony internetowe może być więcej.

1.2. Z jakich plików cookies korzystamy

W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies. Są nimi: konieczne pliki cookies oraz analityczne pliki cookies.

1.2.1. Konieczne pliki cookies

Konieczne pliki cookies pozwalają na zapamiętanie w serwisie Twojej decyzji co do rodzaju plików cookies dla których wyrażasz zgodę na ich stosowanie. Decyzję taką podejmujesz podczas obsługi okna dialogowego z informacją o stosowaniu przez Serwis plików cookies (okno to zobaczysz między innymi podczas pierwszych odwiedzin Serwisu). Jeżeli nie wyrazisz zgody na stosowanie tych plików wówczas za każdym razem kiedy będziesz odwiedzał nasz Serwis będziesz proszony o zgodę na stosowanie plików cookies.

1.2.2. Analityczne pliki cookies

Analityczne pliki cookies są związane z korzystaniem przez Serwis z narzędzia Google Analytics. Jest to usługa analizy oglądalności stron internetowych udostępniana przez firmę Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics pomaga nam zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu dzięki czemu możemy lepiej go rozwijać. Google Analytics wykorzystuje własny zestaw plików cookies. Pliki te pozwalają uzyskać takie informacje jak: czas wizyty, skąd pochodzi ruch oraz podstrony odwiedzane przez użytkownika. Zgromadzone w ten sposób informacje (włącznie z adresem IP) są przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google korzysta z tych informacji celem dokonania analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia na ten temat raportów dla administratorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z analizą ruchu na stronach internetowych i korzystania z internetu. Należy przy tym mieć na uwadze, że firma Google jako spółka z siedzibą w USA przystąpiła do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia ochrony danych osobowych które są wymagane przez przepisy Unii Europejskiej.

Możesz uniknąć rejestrowania przez Google zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, jak również przetwarzania tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną tutaj.

Więcej nt. przetwarzania danych w ramach Google Analytics znajdziesz w informacji dostępnej tutaj.

1.3. Wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies

Podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie (jak również za każdym razem gdy usuniesz pliki cookies z przeglądarki internetowej – jak wskazano w pkt. 1.4) wyświetla się informacja na temat stosowania plików cookies. Informacja ta zawiera przycisk z prośbą o wyrażenie zgody na stosowanie tych plików (przycisk „ZGADZAM SIĘ”). Kliknięcie w ten przycisk oznacza, że akceptujesz stosowanie wszystkich plików cookies związanych z naszym Serwisem (tych o których mowa w pkt 1.2) zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki plików cookies. W efekcie na Twoim urządzeniu końcowym zostaną zapisane odpowiednie pliki cookies. Możesz również otworzyć okno umożliwiające wskazanie tylko niektórych rodzajów plików cookies dla których zgadzasz się na ich stosowanie. Okno to otwiera z poziomu okna z informacją o stosowaniu przez nasz Serwis plików cookies. Wyrażenie zgody na stosowanie danego rodzaju plików cookies następuje poprzez przesunięcie odpowiedniego suwaka z pozycji „Wyłączone” na pozycję „Włączone”. Następnie opuszczamy okno dialogowe przyciskiem „ZAMKNIJ” lub klikając w przycisk z krzyżykiem który znajduje się w prawym górnym rogu tego okna.

1.4.  Jak kontrolować pliki cookies

Możesz wykasować jak również zablokować zapisywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym. Aby tego dokonać, musisz zmienić ustawienia w aktualnie używanej przeglądarce internetowej (należy przyjąć, że standardem przeglądarek internetowych jest domyślna akceptacja zapisywania plików cookies). W poniższych linkach znajdują się instrukcje jak tego dokonać w przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

W przypadku innych przeglądarek internetowych informacji należy szukać bezpośrednio u producenta przeglądarki (np. na stronach internetowych producenta).

Należy mieć na uwadze, że zmiana ustawień przeglądarki internetowej w sposób który zablokuje zapisywanie plików cookies może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych stosujących pliki cookies.

2. Dane udostępniane poprzez kontakt z Serwisem

Kontaktując się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@prorodzinny.pl), w sposób naturalny przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Serwisem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie można jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Serwisu, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

3. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym Serwis jest przechowywany. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Serwis w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobą upoważnioną do administrowania serwerem.