Urlop Macierzyński dla Ojca Dziecka w Przypadku Śmierci Matki

Ojciec dziecka nabywa prawo do urlopu macierzyńskiego w przypadku śmierci matki dziecka. Urlop ten będzie mu przysługiwał za okres jaki pozostał po śmierci matki do wyczerpania pełnego limitu. W tym czasie ojciec będzie otrzymywał zasiłek macierzyński naliczany na takich samych zasadach jak matce dziecka.

Zasady uzyskania urlopu macierzyńskiego przez ojca

Ojciec dziecka (lub inny członek najbliższej rodziny) nabywa prawo do urlopu macierzyńskiego w przypadku śmierci matki dziecka. Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt czy matka dziecka miała ubezpieczenie chorobowe czy też tego ubezpieczenia nie posiadała. Warunkiem otrzymania urlopu macierzyńskiego przez ojca (lub innego członka najbliższej rodziny) jest posiadanie przez niego ubezpieczenia chorobowego oraz podjęcia się opieki nad dzieckiem. W tym celu musi on (lub inny członek najbliższej rodziny) wystąpić do swojego pracodawcy z wnioskiem o urlop macierzyński (wzór 7). Kodeks pracy nie przewiduje terminu w jakim wniosek powinien zostać złożony. W przypadku jeżeli ojciec dziecka (lub inny członek najbliższej rodziny) nie jest pracownikiem natomiast prowadzi działalność zarobkową (np. prowadzi działalność gospodarczą lub wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenie) aby móc opiekować się dzieckiem musi przerwać wykonywanie działalności zarobkowej.

Urlop macierzyński będzie przysługiwał ojcu za okres jaki pozostał po śmierci matki do wyczerpania pełnego limitu tego urlopu. W tym czasie ojciec będzie oczywiście otrzymywał zasiłek macierzyński naliczany na takich samych zasadach jak matce dziecka.

Wzór wniosku

Wzór 7

Wniosek o udzielenie ojcu dziecka urlopu macierzyńskiego w związku ze śmiercią matki.

Zobacz jak wypełnić

Pobierz wzory czyste
  

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 180

§12. W przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczonej – matki dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu pracownicy albo ubezpieczonej – matki dziecka.

§16. W okolicznościach, o których mowa w § 10 pkt 1 i § 11–13 i 15, części urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko albo pracownika – innego członka najbliższej rodziny.

Może Ci się również spodoba