Kategoria: Inne Prawa Rodzicielskie

Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim

Urlop Wypoczynkowy po Urlopie Macierzyńskim / Rodzicielskim

Jeżeli kończy nam się urlop macierzyński lub rodzicielski i zbliża się czas powrotu do pracy wówczas możemy wystąpić do pracodawcy o udzielenie zaległego jak również bieżącego urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy udzielany po urlopach związanych z rodzicielstwem ma tą szczególną cechę, że pracodawca nie może go odmówić. Jest to zatem sposób aby przedłużyć sobie pobyt z dzieckiem w domu i nie wracać od razu do pracy.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek Opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie ZUS wypłacane wówczas gdy jesteśmy zwolnieni z wykonywania pracy w związku koniecznością opieki np. nad chorym dzieckiem. Zazwyczaj w takich sytuacjach rodzice niepotrzebnie korzystają z urlopu wypoczynkowego lub z przysługujących w każdym roku 2 dni opieki nad dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy to rozwiązanie przewidziane właśnie na takie sytuacje jak choroba dziecka. Warto korzystać z tego uprawnienia.

Urlop ojcowski

Urlop Ojcowski

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi któremu w okresie zatrudnienia urodziło się dziecko. Jest to urlop dobrowolny. Trwa 2 tygodnie. Można go wykorzystać do czasu aż dziecko skończy 2 lata.

Dwa dni opieki nad dzieckiem

2 dni Opieki nad Dzieckiem

Mając dziecko w wieku do 14 lat przysługuje nam w każdym roku kalendarzowym zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni. Jest to łączny limit do wykorzystania przez obojga rodziców. Prawo do 2 dni opieki nad dzieckiem dotyczy wszystkich dzieci które mamy na wychowaniu. Nie jest to limit na każde dziecko z osobna.