Kategoria: Urlop Wychowawczy

Urlop wychowawczy

Urlop Wychowawczy

Urlop wychowawczy to kolejny urlop udzielany celem sprawowania opieki nad dzieckiem. Z urlopu może skorzystać zarówno matka jak również ojciec dziecka. Jest to urlop dobrowolny. W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego jest to urlop bezpłatny. W tym czasie nie otrzymujemy zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenia na urlopie wychowawczym

Świadczenia na Urlopie Wychowawczym

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. W tym czasie nie otrzymujemy wynagrodzenia czy zasiłku macierzyńskiego. Zachowujemy natomiast część ubezpieczeń. Przestajemy podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu oraz chorobowemu, zachowujemy ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne.

Praca na urlopie wychowawczym

Praca na Urlopie Wychowawczym

Będąc na urlopie wychowawczym możemy podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy jak również inną działalność zarobkową. Należy przy tym pamiętać aby czas jaki poświecimy na pracę nie kolidował z urlopem wychowawczym tzn. możliwością opieki nad dzieckiem. Opieka ta musi pozostać na pierwszym planie. Praca ma być tylko dodatkiem.

Praca na część etatu zamiast urlopu wychowawczego

Praca na Część Etatu Zamiast Urlopu Wychowawczego

Po zakończonym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim możemy kontynuować opiekę nad dzieckiem na urlopie wychowawczym. Urlop ten jest jednak bezpłatny i nie każdą rodzinę stać na takie rozwiązanie. Poza tym nie każdy chce na kolejne lata wyłączyć się z aktywności zawodowej. Dla tych którzy chcieliby pogodzić opiekę nad dzieckiem z powrotem do pracy istnieje rozwiązanie kompromisowe. Mogą oni wrócić do pracy wykonując ją na część etatu znajdując w ten sposób jednocześnie czas na zajmowanie się dzieckiem.