Kategoria: Warto Przeczytać

Zwolnienie Lekarskie w Trakcie Ciąży

Zwolnienie Lekarskie w Ciąży

Kobieta w ciąży może przebywać na zwolnieniu lekarskim przez cały okres ciąży (9 miesięcy). Choroba która jest przyczyną niezdolności do pracy nie musi mieć związku z ciążą. Świadczenia chorobowe w okresie ciąży są pełnopłatne. Kobieta otrzymuje 100% podstawy zasiłku.

Wszystko o Okresach Zasiłkowych

Wszystko o Okresach Zasiłkowych

Kiedy jesteśmy na zwolnieniu lekarskim otrzymujemy wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Czas pobierania tych świadczeń jest ograniczony i określamy mianem okresu zasiłkowego. Istnieją pewne zasady kiedy kolejne zwolnienia wlicza się do jednego okresu zasiłkowego a kiedy okres zasiłkowy przelicza się na nowo.

Urlopy rodzicielskie w pigułce

Urlopy w Pigułce

Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski. To tylko część z urlopów przysługujących rodzicom w związku z narodzinami dziecka. Poznaj najważniejsze cechy każdego z tych urlopów i zaplanuj ich wykorzystanie.

Urlop macierzyński

Urlop Macierzyński

Urlop macierzyński to pierwszy z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jest to czas kiedy kobieta sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem oraz zbiera siły po porodzie. Urlop ten jest obowiązkowy. Rozpoczyna się automatycznie w dniu narodzin dziecka.

Urlop rodzicielski

Urlop Rodzicielski

Urlop rodzicielski to drugi z urlopów związanych z rodzicielstwem. W przeciwieństwie do macierzyńskiego nie jest obowiązkowy. Kobieta może z niego zrezygnować i wrócić do pracy. Urlop rodzicielski rozpoczyna się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.