Autor: Pro Rodzinny pl

Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej

Zakaz Zatrudniania Kobiet w Ciąży w Porze Nocnej

Obowiązuje zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej. Jeżeli kobieta przed zajściem w ciążę pracowała w porze nocnej wówczas pracodawca musi zmienić jej rozkład czasu pracy lub przenieść ją do innej pracy przypadającej poza porą nocną. A gdy jest to niemożliwe zwolnić ja z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wszystko o Okresach Zasiłkowych

Wszystko o Okresach Zasiłkowych

Kiedy jesteśmy na zwolnieniu lekarskim otrzymujemy wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Czas pobierania tych świadczeń jest ograniczony i określamy mianem okresu zasiłkowego. Istnieją pewne zasady kiedy kolejne zwolnienia wlicza się do jednego okresu zasiłkowego a kiedy okres zasiłkowy przelicza się na nowo.

Urlopy rodzicielskie w pigułce

Urlopy w Pigułce

Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski. To tylko część z urlopów przysługujących rodzicom w związku z narodzinami dziecka. Poznaj najważniejsze cechy każdego z tych urlopów i zaplanuj ich wykorzystanie.

Urlop macierzyński

Urlop Macierzyński

Urlop macierzyński to pierwszy z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jest to czas kiedy kobieta sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem oraz zbiera siły po porodzie. Urlop ten jest obowiązkowy. Rozpoczyna się automatycznie w dniu narodzin dziecka.

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca

Rezygnacja z Części Urlopu Macierzyńskiego

Urlop macierzyński jest automatycznie przyznawany dla matki dziecka. Jest on obowiązkowy. Pomimo tego kobieta ma prawo zrezygnować z ostatnich 6 tygodni i wrócić do pracy. Warunek jest jednak jeden. Niewykorzystaną przez matkę część urlopu musi wykorzystać ojciec dziecka przejmując opiekę nad dzieckiem.

Urlop macierzyński - terminy

Urlop Macierzyński – Kalkulacje Terminów w Szczegółach

W tym artykule dowiesz się jak prawidłowo ustalić termin rozpoczęcia oraz zakończenia urlopu macierzyńskiego. Podpowiadamy również kiedy najpóźniej matka dziecka musi złożyć wniosek o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego a kiedy ojciec musi wystąpić z wnioskiem o przejście tego urlopu.