Kategoria: Ochrona Miejsca Pracy

Zmiana warunków pracy kobiet w ciąży

Zmiana Warunków Pracy Kobiet w Ciąży

Ochrona kobiet w ciąży przewidziana przepisami Kodeksu pracy obejmuje nie tylko ochronę przed zwolnieniem ale również przed zmianą warunków pracy i płacy. Co do zasady pracodawca może zmienić te warunki tylko za zgodą kobiety w ciąży czyli w drodze porozumienia stron. Są jednak od tej zasady pewne wyjątki.

Praca na urlopie rodzicielskim

Praca na Urlopie Rodzicielskim

Kodeks pracy dopuszcza możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą wykonywaną u pracodawcy który udzielił tego urlopu. Wykonywanie takiej pracy jest możliwe w wymiarze nie większym niż pół etatu. Pracując na urlopie rodzicielskim wydłużamy sobie wymiar tego urlopu.

Praca na część etatu zamiast urlopu wychowawczego

Praca na Część Etatu Zamiast Urlopu Wychowawczego

Po zakończonym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim możemy kontynuować opiekę nad dzieckiem na urlopie wychowawczym. Urlop ten jest jednak bezpłatny i nie każdą rodzinę stać na takie rozwiązanie. Poza tym nie każdy chce na kolejne lata wyłączyć się z aktywności zawodowej. Dla tych którzy chcieliby pogodzić opiekę nad dzieckiem z powrotem do pracy istnieje rozwiązanie kompromisowe. Mogą oni wrócić do pracy wykonując ją na część etatu znajdując w ten sposób jednocześnie czas na zajmowanie się dzieckiem.