Zastrzeżenia Prawne

Informacje przedstawione w serwisie internetowym proRodzinny dostępnym pod adresem www.prorodzinny.pl (Serwis) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej ani wykładni przepisów powszechnie obowiązujących. Serwis dołożył wszelkich starań aby informacje te były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawności, kompletności, aktualności oraz zgodności ze stanem faktycznym.

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich za jakiekolwiek straty lub szkody (zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie) powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w Serwisie. Odpowiedzialność za decyzje podjęte z wykorzystaniem tych informacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z nich korzystające.

Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone. Korzystanie z Serwisu przez użytkowników nie wiąże się z przeniesieniem na ich rzecz jakichkolwiek majątkowych praw autorskich dotyczących zawartości Serwisu.