Zakaz Pracy Kobiet w Ciąży w Systemie Przerywanego Czasu Pracy

System przerywanego czasu pracy polega na tym, że czas pracy w ciągu dnia zostaje podzielony na dwie części przedzielone przerwą (trwającą maksymalnie 5 godzin). Pracownik wykonuje pracę np. przez 4 godziny przed południem oraz przez 4 godziny po południu. W środku dnia jest przerwa. Nie ma w tym przypadku ciągłości pracy w ciągu dnia.

Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w systemie przerywanego czasu pracy ma charakter względny co oznacza, że kobieta może zostać zatrudniona w tym systemie jeżeli wyrazi na to zgodę. Oczywiście pracodawca musi pilnować aby czas pracy w poszczególnych częściach dnia nie wkraczał w porę nocną oraz aby nie przekroczyć normy czasu pracy dla kobiet w ciąży wynoszącej 8 godzin dziennie. Pamiętać przy tym również należy, że przerwy w pracy nie wlicza się do czasu pracy pracownika. Jeżeli w powyższym przykładzie przerwa w pracy trwałaby np. 3 godziny nie oznacza to, że czas pracy pracownika wynosi 11 godzin (4 + 3 + 4). Czas ten wynosi 8 godzin (4 + 4).

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 178

§ 1. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139*.

*Art. 139. § 1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

Może Ci się również spodoba