Kategoria: Świadczenia

Wszystko o Okresach Zasiłkowych

Wszystko o Okresach Zasiłkowych

Kiedy jesteśmy na zwolnieniu lekarskim otrzymujemy wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Czas pobierania tych świadczeń jest ograniczony i określamy mianem okresu zasiłkowego. Istnieją pewne zasady kiedy kolejne zwolnienia wlicza się do jednego okresu zasiłkowego a kiedy okres zasiłkowy przelicza się na nowo.

Świadczenia na urlopie wychowawczym

Świadczenia na Urlopie Wychowawczym

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. W tym czasie nie otrzymujemy wynagrodzenia czy zasiłku macierzyńskiego. Zachowujemy natomiast część ubezpieczeń. Przestajemy podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu oraz chorobowemu, zachowujemy ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek Opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie ZUS wypłacane wówczas gdy jesteśmy zwolnieni z wykonywania pracy w związku koniecznością opieki np. nad chorym dzieckiem. Zazwyczaj w takich sytuacjach rodzice niepotrzebnie korzystają z urlopu wypoczynkowego lub z przysługujących w każdym roku 2 dni opieki nad dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy to rozwiązanie przewidziane właśnie na takie sytuacje jak choroba dziecka. Warto korzystać z tego uprawnienia.