Autor: Pro Rodzinny pl

Praca na urlopie rodzicielskim

Praca na Urlopie Rodzicielskim

Kodeks pracy dopuszcza możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą wykonywaną u pracodawcy który udzielił tego urlopu. Wykonywanie takiej pracy jest możliwe w wymiarze nie większym niż pół etatu. Pracując na urlopie rodzicielskim wydłużamy sobie wymiar tego urlopu.

Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim

Urlop Wypoczynkowy po Urlopie Macierzyńskim / Rodzicielskim

Jeżeli kończy nam się urlop macierzyński lub rodzicielski i zbliża się czas powrotu do pracy wówczas możemy wystąpić do pracodawcy o udzielenie zaległego jak również bieżącego urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy udzielany po urlopach związanych z rodzicielstwem ma tą szczególną cechę, że pracodawca nie może go odmówić. Jest to zatem sposób aby przedłużyć sobie pobyt z dzieckiem w domu i nie wracać od razu do pracy.

Urlop wychowawczy

Urlop Wychowawczy

Urlop wychowawczy to kolejny urlop udzielany celem sprawowania opieki nad dzieckiem. Z urlopu może skorzystać zarówno matka jak również ojciec dziecka. Jest to urlop dobrowolny. W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego jest to urlop bezpłatny. W tym czasie nie otrzymujemy zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenia na urlopie wychowawczym

Świadczenia na Urlopie Wychowawczym

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. W tym czasie nie otrzymujemy wynagrodzenia czy zasiłku macierzyńskiego. Zachowujemy natomiast część ubezpieczeń. Przestajemy podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu oraz chorobowemu, zachowujemy ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne.