Kategoria: Urlop Rodzicielski

Urlop rodzicielski

Urlop Rodzicielski

Urlop rodzicielski to drugi z urlopów związanych z rodzicielstwem. W przeciwieństwie do macierzyńskiego nie jest obowiązkowy. Kobieta może z niego zrezygnować i wrócić do pracy. Urlop rodzicielski rozpoczyna się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Wnioskowanie o urlop rodzicielski

Wnioskowanie o Urlop Rodzicielski

Urlop rodzicielski w przeciwieństwie do macierzyńskiego nie jest obowiązkowy. Z tego powodu należy o niego wnioskować. Istnieją dwa tryby wnioskowania. Wnioskowanie o urlop rodzicielski „z góry”, oraz „z dołu”. W zależności od wybranego trybu inaczej będzie obliczany zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Rezygnacja z Urlopu Rodzicielskiego

Z urlopu rodzicielskiego możemy zrezygnować w każdej chwili. Zasady rezygnacji zależą od tego w jakim trybie urlop ten został nam udzielony („z góry” czy „z dołu”). Rozważając rezygnację z urlopu rodzicielskiego należy wziąć pod uwagę konsekwencje tej decyzji. W niektórych przypadkach może ona spowodować utratę części tego urlopu.

Praca na urlopie rodzicielskim

Praca na Urlopie Rodzicielskim

Kodeks pracy dopuszcza możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą wykonywaną u pracodawcy który udzielił tego urlopu. Wykonywanie takiej pracy jest możliwe w wymiarze nie większym niż pół etatu. Pracując na urlopie rodzicielskim wydłużamy sobie wymiar tego urlopu.