Praca Kobiet w Ciąży Przy Ekranie Komputera

Kobiecie w ciąży przysługuje 10 minutowa przerwa w każdej godzinie spędzonej przed ekranem komputera (reguła bezwzględnie stosowana). Przepisy prawa wskazują, że czas spędzony przed monitorem nie może jednorazowo przekroczyć 50 minut. Po tym czasie powinna nastąpić co najmniej 10 minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Łącznie przy komputerze kobieta w ciąży może zatem spędzić maksymalnie 6 godzin i 40 minut dziennie.

Praca przy komputerze to nie tylko praca pod wpływem pola elektromagnetycznego (obecnie znacznie ograniczonego przez stosowanie monitorów LCD) ale również praca w pozycji siedzącej. Taka pozycja jest szczególnie uciążliwa właśnie dla kobiet w ciąży. Może między innymi powodować bóle kręgosłupa czy obrzęki nóg. Przerwy w pracy przed komputerem mogą korzystnie wpłynąć na zmniejszenie tych dolegliwości.

Przepisy prawa

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodzących dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

I. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów

  1. Dla kobiet w ciąży:

12) prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Może Ci się również spodoba