Tag: Czas pracy kobiet w ciąży

Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Ograniczenia Czasu Pracy Kobiet w Ciąży

Czas pracy kobiet w ciąży nie może przekroczyć 8 godzin dziennie. Kobieta w ciąży nie może również pracować w godzinach nadliczbowych. Oba zakazy są bezwzględne co oznacza, że nawet za zgoda kobiety zatrudnianie jej ponad 8 godzin dziennie czy w godzinach nadliczbowych będzie niezgodne z prawem.

Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej

Zakaz Zatrudniania Kobiet w Ciąży w Porze Nocnej

Obowiązuje zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej. Jeżeli kobieta przed zajściem w ciążę pracowała w porze nocnej wówczas pracodawca musi zmienić jej rozkład czasu pracy lub przenieść ją do innej pracy przypadającej poza porą nocną. A gdy jest to niemożliwe zwolnić ja z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.