Zaświadczenie o Ciąży

Kodeks pracy nadaje kobietom w ciąży szczególne przywileje. Są one między innymi chronione przed zwolnieniem czy zmiana warunków pracy i płacy. Aby tak się stało konieczne jest przedstawienie pracodawcy zaświadczenia lekarskiego stwierdzające ciążę (mówi o tym Art. 185 § 1 k.p.). Zaświadczenie nie musi być wystawione wyłącznie przez lekarza ginekologa. Może je wystawić również lekarz innej specjalności np. internista czy lekarz rodzinny. Zaświadczenie powinno być wydane na druku Mz/L-1 (zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.)).

Pamiętaj, że tylko poprzez zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę uzyskasz specjalne przywileje jakie przewiduje Kodeks pracy. Wynik badania USG nie jest wystarczający (mówi o tym wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999 roku, I PKN 468/99). Jeżeli przedstawisz pracodawcy badanie USG lub ustnie poinformujesz go o ciąży możesz się spodziewać, że zostaniesz poproszona o zaświadczenia na druku Mz/L-1.

Kodeks pracy nie precyzuje kiedy należy wręczyć pracodawca zaświadczenie o ciąży. Można to zrobić w dowolnym czasie. Dostarczenie zaświadczenia jest twoim prawem a nie obowiązkiem. Warto jednak zrobić to jak najszybciej gdyż od tego momentu rozpoczyna się szczególna ochrona twojego miejsca pracy. Wyjątek stanowi sytuacja jeśli ciąża jest widoczna w sposób nie budzący wątpliwości. W takim przypadku nawet pomimo nie dostarczenia zaświadczenia pracodawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów ochronnych.

Reasumując. Nie obawiaj się poinformować szefa o ciąży. Takie działanie będzie wyłącznie na twoją korzyść. Nie narazisz również swojego pracodawcy na nieświadome naruszenie prawa pracy kiedy będziesz np. wykonywać pracę zakazaną dla kobiet w ciąży lub pracować w nadgodzinach.

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 185
§1. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

Wyrok Sądu Najwyższego

z 16 grudnia 1999 roku, I PKN 468/99

„Nie jest także wystarczające powoływanie się przez powódkę na złożone przez nią zaświadczenie wydane przez lekarza W. M. (k.19). Zaświadczenie to nie stwierdza stanu ciąży powódki a jedynie fakt poddania się przez nią badaniu USG.”

Może Ci się również spodoba