Przerwanie urlopu macierzyńskiego w trakcie pobytu matki w szpitalu

Przerwanie Urlopu Macierzyńskiego w Trakcie Pobytu Matki w Szpitalu

Jeżeli kobieta która jest na urlopie macierzyńskim trafi do szpitala wówczas może przerwać urlop macierzyński. Przerwanie urlopu w takiej sytuacji jest możliwe jeżeli kobieta po porodzie wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz urlop ten może przejąć ojciec dziecka lub inny członek najbliższej rodziny.

Urlop macierzyński a urodzenie martwego dziecka

Urlop Macierzyński a Urodzenie Martwego Dziecka

W przypadku urodzenia martwego dziecka, lub zgonu dziecka mającego miejsce przed upływem 8 tygodni jego życia, kobiecie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie. W przypadku śmierci dziecka po upływie 8 tygodnia życia urlop macierzyński wynosi 7 dni licząc od dnia zgonu dziecka.

Urlop rodzicielski

Urlop Rodzicielski

Urlop rodzicielski to drugi z urlopów związanych z rodzicielstwem. W przeciwieństwie do macierzyńskiego nie jest obowiązkowy. Kobieta może z niego zrezygnować i wrócić do pracy. Urlop rodzicielski rozpoczyna się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Wnioskowanie o urlop rodzicielski

Wnioskowanie o Urlop Rodzicielski

Urlop rodzicielski w przeciwieństwie do macierzyńskiego nie jest obowiązkowy. Z tego powodu należy o niego wnioskować. Istnieją dwa tryby wnioskowania. Wnioskowanie o urlop rodzicielski „z góry”, oraz „z dołu”. W zależności od wybranego trybu inaczej będzie obliczany zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Rezygnacja z Urlopu Rodzicielskiego

Z urlopu rodzicielskiego możemy zrezygnować w każdej chwili. Zasady rezygnacji zależą od tego w jakim trybie urlop ten został nam udzielony („z góry” czy „z dołu”). Rozważając rezygnację z urlopu rodzicielskiego należy wziąć pod uwagę konsekwencje tej decyzji. W niektórych przypadkach może ona spowodować utratę części tego urlopu.