Autor: Pro Rodzinny pl

Praca na urlopie wychowawczym

Praca na Urlopie Wychowawczym

Będąc na urlopie wychowawczym możemy podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy jak również inną działalność zarobkową. Należy przy tym pamiętać aby czas jaki poświecimy na pracę nie kolidował z urlopem wychowawczym tzn. możliwością opieki nad dzieckiem. Opieka ta musi pozostać na pierwszym planie. Praca ma być tylko dodatkiem.

Praca na część etatu zamiast urlopu wychowawczego

Praca na Część Etatu Zamiast Urlopu Wychowawczego

Po zakończonym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim możemy kontynuować opiekę nad dzieckiem na urlopie wychowawczym. Urlop ten jest jednak bezpłatny i nie każdą rodzinę stać na takie rozwiązanie. Poza tym nie każdy chce na kolejne lata wyłączyć się z aktywności zawodowej. Dla tych którzy chcieliby pogodzić opiekę nad dzieckiem z powrotem do pracy istnieje rozwiązanie kompromisowe. Mogą oni wrócić do pracy wykonując ją na część etatu znajdując w ten sposób jednocześnie czas na zajmowanie się dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek Opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie ZUS wypłacane wówczas gdy jesteśmy zwolnieni z wykonywania pracy w związku koniecznością opieki np. nad chorym dzieckiem. Zazwyczaj w takich sytuacjach rodzice niepotrzebnie korzystają z urlopu wypoczynkowego lub z przysługujących w każdym roku 2 dni opieki nad dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy to rozwiązanie przewidziane właśnie na takie sytuacje jak choroba dziecka. Warto korzystać z tego uprawnienia.

Urlop ojcowski

Urlop Ojcowski

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi któremu w okresie zatrudnienia urodziło się dziecko. Jest to urlop dobrowolny. Trwa 2 tygodnie. Można go wykorzystać do czasu aż dziecko skończy 2 lata.

Dwa dni opieki nad dzieckiem

2 dni Opieki nad Dzieckiem

Mając dziecko w wieku do 14 lat przysługuje nam w każdym roku kalendarzowym zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni. Jest to łączny limit do wykorzystania przez obojga rodziców. Prawo do 2 dni opieki nad dzieckiem dotyczy wszystkich dzieci które mamy na wychowaniu. Nie jest to limit na każde dziecko z osobna.