Urlop Okolicznościowy z Tytułu Urodzenia Dziecka

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka to dodatkowe (obok urlopu wypoczynkowego) dni wolne od pracy które może wykorzystać zarówno ojciec jak również matka dziecka (w praktyce z urlopu korzysta ojciec gdyż matka wraz z narodzinami dziecka rozpoczyna obowiązkowy urlop macierzyński). Urlop ten jest udzielany po to aby rodzicie mogli załatwić sprawy prywatne związane z narodzinami np. sprawy urzędowe, przewiezienie dziecka ze szpitala do domu, itp. Urlop jest udzielany tym którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Wymiar urlopu to 2 dni lub 16 godzin. Nie jest to urlop udzielany w ramach urlopu wypoczynkowego ale dodatkowe dni zwolnienia od pracy. Termin wykorzystania urlopu jest dowolny. Nie musi przypadać w dniu porodu czy też bezpośrednio po nim. Musi to być jednak termin bliski narodzinom dziecka gdyż jest on udzielany na załatwienie przez rodziców sprawy związanych z tymi narodzinami.

Urlop okolicznościowy nie musi być wykorzystany jednorazowo w całości. Możemy wykorzystać jeden dzień po czym w terminie późniejszym wykorzystać drugi. Możliwe jest również wykorzystanie godzinowe tzn. zwalniamy się z pracy na określoną ilość godzin w danym dniu.

Aby uzyskać urlop z tytułu urodzenia dziecka pracownik składa do swojego pracodawcy odpowiedni wniosek w tej sprawie (poproś pracodawcę o wzór wniosku). Do wniosku załącza się dokument poświadczający narodzenie dziecka np. wypis ze szpitala czy skrócony odpis aktu urodzenia. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia tego urlopu. Musi również zgodzić się na terminy wskazane przez pracownika.

Za czas urlopu z tytułu urodzenia dziecka pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie obliczane na identycznych zasadach jak dla urlopu wypoczynkowego.

Urlopy okolicznościowe regulują przepisy § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz.281 ze zm.).

Może Ci się również spodoba