Tag: Zasiłek macierzyński

Urlopy rodzicielskie w pigułce

Urlopy w Pigułce

Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski. To tylko część z urlopów przysługujących rodzicom w związku z narodzinami dziecka. Poznaj najważniejsze cechy każdego z tych urlopów i zaplanuj ich wykorzystanie.

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca

Rezygnacja z Części Urlopu Macierzyńskiego

Urlop macierzyński jest automatycznie przyznawany dla matki dziecka. Jest on obowiązkowy. Pomimo tego kobieta ma prawo zrezygnować z ostatnich 6 tygodni i wrócić do pracy. Warunek jest jednak jeden. Niewykorzystaną przez matkę część urlopu musi wykorzystać ojciec dziecka przejmując opiekę nad dzieckiem.

Przerwanie urlopu macierzyńskiego w trakcie pobytu matki w szpitalu

Przerwanie Urlopu Macierzyńskiego w Trakcie Pobytu Matki w Szpitalu

Jeżeli kobieta która jest na urlopie macierzyńskim trafi do szpitala wówczas może przerwać urlop macierzyński. Przerwanie urlopu w takiej sytuacji jest możliwe jeżeli kobieta po porodzie wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz urlop ten może przejąć ojciec dziecka lub inny członek najbliższej rodziny.

Urlop macierzyński a urodzenie martwego dziecka

Urlop Macierzyński a Urodzenie Martwego Dziecka

W przypadku urodzenia martwego dziecka, lub zgonu dziecka mającego miejsce przed upływem 8 tygodni jego życia, kobiecie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie. W przypadku śmierci dziecka po upływie 8 tygodnia życia urlop macierzyński wynosi 7 dni licząc od dnia zgonu dziecka.

Urlop rodzicielski

Urlop Rodzicielski

Urlop rodzicielski to drugi z urlopów związanych z rodzicielstwem. W przeciwieństwie do macierzyńskiego nie jest obowiązkowy. Kobieta może z niego zrezygnować i wrócić do pracy. Urlop rodzicielski rozpoczyna się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.