Tag: Zasiłek chorobowy

Zwolnienie Lekarskie w Trakcie Ciąży

Zwolnienie Lekarskie w Ciąży

Kobieta w ciąży może przebywać na zwolnieniu lekarskim przez cały okres ciąży (9 miesięcy). Choroba która jest przyczyną niezdolności do pracy nie musi mieć związku z ciążą. Świadczenia chorobowe w okresie ciąży są pełnopłatne. Kobieta otrzymuje 100% podstawy zasiłku.

Szczególne warunki pracy kobiet w ciąży

Szczególne Warunki Pracy Kobiet w Ciąży

Kobieta w ciąży która jest czynna zawodowo może liczyć na specjalne traktowanie w firmie. Kodeks pracy zawiera szereg przepisów których celem jest ochrona jej zdrowia. Nie może ona między innymi wykonywać pracy uciążliwej, niebezpiecznej, pracować w porze nocnej czy w nadgodzinach. To tylko część zasad do których pracodawca musi się stosować.

Wszystko o Okresach Zasiłkowych

Wszystko o Okresach Zasiłkowych

Kiedy jesteśmy na zwolnieniu lekarskim otrzymujemy wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Czas pobierania tych świadczeń jest ograniczony i określamy mianem okresu zasiłkowego. Istnieją pewne zasady kiedy kolejne zwolnienia wlicza się do jednego okresu zasiłkowego a kiedy okres zasiłkowy przelicza się na nowo.

Przerwanie urlopu macierzyńskiego w trakcie pobytu matki w szpitalu

Przerwanie Urlopu Macierzyńskiego w Trakcie Pobytu Matki w Szpitalu

Jeżeli kobieta która jest na urlopie macierzyńskim trafi do szpitala wówczas może przerwać urlop macierzyński. Przerwanie urlopu w takiej sytuacji jest możliwe jeżeli kobieta po porodzie wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz urlop ten może przejąć ojciec dziecka lub inny członek najbliższej rodziny.