Tag: Wnioskowanie o urlop

Urlopy rodzicielskie w pigułce

Urlopy w Pigułce

Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski. To tylko część z urlopów przysługujących rodzicom w związku z narodzinami dziecka. Poznaj najważniejsze cechy każdego z tych urlopów i zaplanuj ich wykorzystanie.

Urlop macierzyński

Urlop Macierzyński

Urlop macierzyński to pierwszy z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jest to czas kiedy kobieta sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem oraz zbiera siły po porodzie. Urlop ten jest obowiązkowy. Rozpoczyna się automatycznie w dniu narodzin dziecka.

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca

Rezygnacja z Części Urlopu Macierzyńskiego

Urlop macierzyński jest automatycznie przyznawany dla matki dziecka. Jest on obowiązkowy. Pomimo tego kobieta ma prawo zrezygnować z ostatnich 6 tygodni i wrócić do pracy. Warunek jest jednak jeden. Niewykorzystaną przez matkę część urlopu musi wykorzystać ojciec dziecka przejmując opiekę nad dzieckiem.

Przerwanie urlopu macierzyńskiego w trakcie pobytu matki w szpitalu

Przerwanie Urlopu Macierzyńskiego w Trakcie Pobytu Matki w Szpitalu

Jeżeli kobieta która jest na urlopie macierzyńskim trafi do szpitala wówczas może przerwać urlop macierzyński. Przerwanie urlopu w takiej sytuacji jest możliwe jeżeli kobieta po porodzie wykorzystała co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz urlop ten może przejąć ojciec dziecka lub inny członek najbliższej rodziny.

Wnioskowanie o urlop rodzicielski

Wnioskowanie o Urlop Rodzicielski

Urlop rodzicielski w przeciwieństwie do macierzyńskiego nie jest obowiązkowy. Z tego powodu należy o niego wnioskować. Istnieją dwa tryby wnioskowania. Wnioskowanie o urlop rodzicielski „z góry”, oraz „z dołu”. W zależności od wybranego trybu inaczej będzie obliczany zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim

Urlop Wypoczynkowy po Urlopie Macierzyńskim / Rodzicielskim

Jeżeli kończy nam się urlop macierzyński lub rodzicielski i zbliża się czas powrotu do pracy wówczas możemy wystąpić do pracodawcy o udzielenie zaległego jak również bieżącego urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy udzielany po urlopach związanych z rodzicielstwem ma tą szczególną cechę, że pracodawca nie może go odmówić. Jest to zatem sposób aby przedłużyć sobie pobyt z dzieckiem w domu i nie wracać od razu do pracy.

Urlop ojcowski

Urlop Ojcowski

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi któremu w okresie zatrudnienia urodziło się dziecko. Jest to urlop dobrowolny. Trwa 2 tygodnie. Można go wykorzystać do czasu aż dziecko skończy 2 lata.