Przerwanie Urlopu Macierzyńskiego w Trakcie Pobytu Dziecka w Szpitalu

Jeżeli nowo narodzone dziecko trafi do szpitala wówczas kobieta może przerwać urlop macierzyński. Przerwa w urlopie trwa tyle ile pobyt dziecka w szpitalu. Kiedy dziecko wraca do domu urlop macierzyński ulega wznowieniu i trwa do czasu aż kobieta nie wykorzysta pełnego przysługującego jej limitu.

Zasady przerwania urlopu macierzyńskiego

W przypadku jeżeli nowo narodzone dziecko trafi do szpitala wówczas kobieta może wnioskować (do pracodawcy) o przerwanie urlopu macierzyńskiego (wzór 6). Przerwa w urlopie macierzyńskim trwa tyle ile pobyt dziecka w szpitalu. Kiedy dziecko wraca do domu urlop macierzyński ulega wznowieniu i trwa do czasu aż kobieta nie wykorzysta pełnego przysługującego jej limitu. Dzień zakończeniu urlopu macierzyńskiego ulegnie zatem przesunięciu o tyle dni ile trwała przerwa w jego odbywaniu. Jeżeli np. dziecko przebywało w szpitalu 2 tygodnie i kobieta na ten czas przerwała urlop macierzyński wówczas wskazane 2 tygodnie kobieta będzie mogła wykorzystać po wyjściu dziecka ze szpitala – data zakończenia urlopu przesunie się o 2 tygodnie.

Warunkiem przerwania urlopu macierzyńskiego w związku z pobytem dziecka w szpitalu jest wykorzystanie przez kobietę po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego  (Art. 181 k.p.). Jeżeli pobyt dziecka w szpitalu rozpocznie się zanim upłynie 8 tygodni macierzyńskiego wówczas przerwa w urlopie nie będzie od razu możliwa. Trzeba będzie poczekać aż upłynie wskazane 8 tygodni.

Przykład

Po wykorzystaniu 9 tygodni urlopu macierzyńskiego (liczonego od dnia porodu) nowo narodzone dziecko trafia na 2 tygodnie do szpitala. Kobieta ma prawo do przerwania urlopu gdyż dotychczas wykorzystała ponad 8 tygodni tego urlopu. Przerwa w urlopie będzie trwała do czasu powrotu dziecka do domu czyli w naszym przykładzie 2 tygodnie. Ponieważ z tytułu urodzenia jednego dziecka przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego a dotychczas kobieta wykorzystała 9 tygodni dlatego do wykorzystania po wznowieniu urlopu pozostanie 11 tygodni.

Przerwanie urlopu macierzyńskiego oznacza konieczność powrotu do pracy. Oczywiście następuje również przerwa w wypłacie zasiłku macierzyńskiego. Lekarz prowadzący leczenie dziecka może jednak uznać, że istnieje konieczność aby kobieta zapewniła opiekę nad dzieckiem w trakcie jego pobytu w szpitalu. W takim przypadku lekarz wystawia kobiecie zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem. Zwolnienie to będzie uprawniało do przerwy w pracy i jednocześnie do otrzymania zasiłki opiekuńczego (zasiłek taki można otrzymać przez maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym – więcej na temat zasiłku opiekuńczego w artykule „Zasiłek opiekuńczy czyli do 60 dni opieki nad dzieckiem”)

Wzór wniosku

Wzór 6

Wniosek o przerwanie urlopu macierzyńskiego w związku z hospitalizacją dziecka.

Zobacz jak wypełnić

Pobierz wzory czyste
  

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 181

W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

Może Ci się również spodoba