Tag: Dodatek wyrównawczy

Zwolnienie Lekarskie w Trakcie Ciąży

Zwolnienie Lekarskie w Ciąży

Kobieta w ciąży może przebywać na zwolnieniu lekarskim przez cały okres ciąży (9 miesięcy). Choroba która jest przyczyną niezdolności do pracy nie musi mieć związku z ciążą. Świadczenia chorobowe w okresie ciąży są pełnopłatne. Kobieta otrzymuje 100% podstawy zasiłku.

Zmiana warunków pracy kobiet w ciąży

Zmiana Warunków Pracy Kobiet w Ciąży

Ochrona kobiet w ciąży przewidziana przepisami Kodeksu pracy obejmuje nie tylko ochronę przed zwolnieniem ale również przed zmianą warunków pracy i płacy. Co do zasady pracodawca może zmienić te warunki tylko za zgodą kobiety w ciąży czyli w drodze porozumienia stron. Są jednak od tej zasady pewne wyjątki.

Szczególne warunki pracy kobiet w ciąży

Szczególne Warunki Pracy Kobiet w Ciąży

Kobieta w ciąży która jest czynna zawodowo może liczyć na specjalne traktowanie w firmie. Kodeks pracy zawiera szereg przepisów których celem jest ochrona jej zdrowia. Nie może ona między innymi wykonywać pracy uciążliwej, niebezpiecznej, pracować w porze nocnej czy w nadgodzinach. To tylko część zasad do których pracodawca musi się stosować.

Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej

Zakaz Zatrudniania Kobiet w Ciąży w Porze Nocnej

Obowiązuje zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej. Jeżeli kobieta przed zajściem w ciążę pracowała w porze nocnej wówczas pracodawca musi zmienić jej rozkład czasu pracy lub przenieść ją do innej pracy przypadającej poza porą nocną. A gdy jest to niemożliwe zwolnić ja z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.