Kategoria: Prawa Kobiet w Ciąży

Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej

Zakaz Zatrudniania Kobiet w Ciąży w Porze Nocnej

Obowiązuje zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej. Jeżeli kobieta przed zajściem w ciążę pracowała w porze nocnej wówczas pracodawca musi zmienić jej rozkład czasu pracy lub przenieść ją do innej pracy przypadającej poza porą nocną. A gdy jest to niemożliwe zwolnić ja z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.