Zwolnienie Kobiet w Ciąży od Pracy na Badania Lekarskie

Pracodawca jest zobowiązany udzielać kobiecie w ciąży zwolnień od pracy na czas wykonania badań lekarskich. Zwolnienie przysługuje na badania:

  1. zlecone przez lekarza,
  2. mające związek z ciążą,
  3. których kobieta nie może wykonać poza godzinami pracy.

Kobieta ma prawo do zwolnienia od pracy za każdym razem kiedy lekarz zleci jej konieczność wykonania badań oraz gdy spełnione zostaną wyżej wskazane trzy warunki. Nie został określony żaden limit ilościowy czy też czas na jaki jednorazowo kobieta może uzyskać zwolnienie. Zwolnienie od pracy trwa tyle czasu ile kobieta potrzebuje aby dane badanie wykonać (dojechać do miejsca badania, badanie wykonać oraz powrócić do pracy). Za czas tego zwolnienia kobieta otrzymuje wynagrodzenie tak jakby w tym czasie była w pracy.

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 185.

§2. Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Może Ci się również spodoba