Urlop Macierzyński a Urodzenie Martwego Dziecka

W przypadku urodzenia martwego dziecka, lub zgonu dziecka mającego miejsce przed upływem 8 tygodni jego życia, kobiecie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie. W przypadku śmierci dziecka po upływie 8 tygodnia życia urlop macierzyński wynosi 7 dni licząc od dnia zgonu dziecka.

Zasady uzyskania urlopu macierzyńskiego

W przypadku urodzenia martwego dziecka, lub zgonu dziecka mającego miejsce przed upływem 8 tygodni jego życia, kobiecie przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie. Ze wskazanych 8 tygodni kobieta musi obowiązkowo wykorzystać 7 dni licząc od dnia zgonu dziecka (Art. 1801 § 1 k.p.). Oznacza to, że jeżeli kobieta chciałaby jak najszybciej wrócić do pracy może to zrobić dopiero po upływie wskazanych 7 dni.

Przykład

Kobieta urodziła jedno dziecko nabywając prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po upływie 5 tygodni dziecko umiera. Kobieta będzie mogła pozostać na macierzyńskim jeszcze 3 tygodnie czyli łącznie 8 tygodni po porodzie. Jeżeli będzie chciała wrócić do pracy wcześniej może to zrobić ale po upływie 7 dni licząc od dnia zgonu dziecka. W takim przypadku łącznie pozostanie na macierzyńskim 6 tygodni (5 tygodni wykorzystane przed  śmiercią dziecka oraz 7 dni po jego śmierci).

W przypadku jeżeli przy jednym porodzie kobieta urodzi więcej niż jedno dziecko i dochodzi do nieszczęśliwej sytuacji czy to urodzenia martwego dziecka czy też zgonu dziecka po porodzie, wówczas urlop macierzyński przysługuje w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

Przykład

Kobieta urodziła bliźniaki nabywając prawo do 31 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po upływie 6 tygodni jedno z dzieci umarło. Przysługujący wymiar urlopu macierzyńskiego zmienia się na z 31 na 20 tygodni tj. tyle ile przysługuje na jedno dziecko (to które pozostało przy życiu).

W przypadku śmierci dziecka po upływie 8 tygodnia życia urlop macierzyński wynosi 7 dni licząc od dnia zgonu dziecka. Tu również w przypadku jeżeli w jednym porodzie kobieta urodzi więcej niż jedno dziecko po czym dochodzi do śmierci dziecka wówczas urlopu macierzyński przysługuje w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu ale nie krócej niż 7 dni licząc od dnia zgonu dziecka (Art. 1801 § 2 k.p.).

Przykład

Kobieta urodziła jedno dziecko nabywając prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po upływie 10 tygodni dziecko umiera. Kobieta będzie mogła pozostać na macierzyńskim jeszcze 7 dni licząc od dnia śmierci dziecka. Łącznie wykorzysta urlop macierzyński w wymiarze 11 tygodni (10 tygodni przed śmiercią dziecka oraz 7 dni po jego śmierci).

Należy pamiętać, że podstawą otrzymania urlopu macierzyńskiego (i tym samym zasiłku macierzyńskiego) w przypadku urodzenia martwego dziecka jest akt urodzenia zawierający adnotację, że dziecko urodziło się martwe. Akt ten jest sporządzany na podstawie karty martwego urodzenia dziecka który wydaje szpital. Dokument ten jest wydawany tylko w przypadku jeżeli lekarz jest w stanie określić płeć dziecka.

Przepisy prawa

Kodeks pracy

Art. 1811

§1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

§2. W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Może Ci się również spodoba