Tag: Urlopy rodzicielskie a praca

Praca na urlopie rodzicielskim

Praca na Urlopie Rodzicielskim

Kodeks pracy dopuszcza możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą wykonywaną u pracodawcy który udzielił tego urlopu. Wykonywanie takiej pracy jest możliwe w wymiarze nie większym niż pół etatu. Pracując na urlopie rodzicielskim wydłużamy sobie wymiar tego urlopu.

Praca na urlopie wychowawczym

Praca na Urlopie Wychowawczym

Będąc na urlopie wychowawczym możemy podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy jak również inną działalność zarobkową. Należy przy tym pamiętać aby czas jaki poświecimy na pracę nie kolidował z urlopem wychowawczym tzn. możliwością opieki nad dzieckiem. Opieka ta musi pozostać na pierwszym planie. Praca ma być tylko dodatkiem.

Praca na część etatu zamiast urlopu wychowawczego

Praca na Część Etatu Zamiast Urlopu Wychowawczego

Po zakończonym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim możemy kontynuować opiekę nad dzieckiem na urlopie wychowawczym. Urlop ten jest jednak bezpłatny i nie każdą rodzinę stać na takie rozwiązanie. Poza tym nie każdy chce na kolejne lata wyłączyć się z aktywności zawodowej. Dla tych którzy chcieliby pogodzić opiekę nad dzieckiem z powrotem do pracy istnieje rozwiązanie kompromisowe. Mogą oni wrócić do pracy wykonując ją na część etatu znajdując w ten sposób jednocześnie czas na zajmowanie się dzieckiem.